Voordelen Premie Pensioen Instelling

Een Premie Pensioen Instelling (PPI) kent voor bedrijven en haar medewerkers grote voordelen ten opzichte van de traditionele manier van het uitvoeren van hun pensioenregeling en het opbouwen van het pensioen door hun medewerkers. Het grootste bezwaar dat er op de traditionele manier van de pensioenuitvoering was, was de ondoorzichtigheid van de kostenstructuur. Er werden door de verzekeraar of het pensioenfonds allerlei kosten in rekening gebracht voor het feit dat ze risico liepen. Maar hoe groot dat risico was en of de doorberekende kosten daarvoor reeel waren maakten ze niet duidelijk. Ze hebben geprofiteerd van het feit dat mensen pensioen / pensioenopbouw moeilijk vinden en het vaak niet snappen. Van die ongelijkheid in kennisniveau profiteerden ze, maar met de komst van een Premie Pensioen Instellingen wordt alles een stuk duidelijker voor degene die zijn/haar pensioen aan het opbouwen is. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste Premie Pensioen Instelling voordelen.

Premie Pensioen Instelling Voordelen

Een Premie Pensioen instelling kent de volgende voordelen ten opzichte van een traditionele pensioen(regeling)

  • Omdat een Premie Pensioen Instelling veel transparanter is, stelt de overheid lichtere eisen dan die ze stelt aan andere pensioenuitvoeringsorganen. Deze mildere eisen zorgen er voor dat een Premie Pensioen Instelling minder kosten hoeft te maken en die dus ook niet hoeft door te belasten aan de pensioenspaarder. Er wordt dus effectief meer geld besteed aan de opbouw van het pensioen!
  • Een premie pensioen instelling start helemaal opnieuw. Heeft dus geen last van bestaande systemen of gemaakte afspraken. Het starten met een volledig schone lei zorgt ook weer voor lagere kosten.
  • Verder is het belangrijk dat de volledige dienstverlening rondom de pensioenafwikkeling niet meer door 1 partij uitgevoerd wordt. Er zijn drie onderdelen: administratie, vermogensbeheer en verzekeringen. Deze drie stukken dienstverlening worden uitgevoerd door specialisten op dat gebied in plaats van door een generalist. Er is dus meer concurrentie en dat leidt ook weer tot lagere kosten.
  • Een Premie Pensioen Instelling is niet beperkt tot Nederland. Haar werkterrein is de hele Europese Unie. Doordat ze internationaal kan opereren is het voor bedrijven die in verschillende Europese landen ook eenvoudiger om hier hun pensioenregeling onder te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *